Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Tietosuoja


Rekisterinpitäjä

Vipeltävä Siili / Y-tunnus: 3321128-5

Nuijamiestentie 3A, 00400 Helsinki

info(a)vipeltavasiili.fi


Henkilötietojen käsittely

Vipeltävä Siili käsittelee henkilötietoja palveluiden, kuten tanssituntien, ja tuotteiden toimittamiseksi rekisteröidyille (kuten osallistujat ja tuotteiden sekä palveluiden tilaajat). Tietoja käsitellään rekisteröidyn ja Tanssilan väliseen sopimukseen perustuen tai sen valmistelemiseksi. Tanssila ylläpitää asiakasrekisteriä palveluiden toimittamiseksi.
Vipeltävä Siili käsittelee henkilötietoja palveluiden laskuttamista varten. Laskutustietoja käsitellään osana kirjanpitoa kirjanpitolain velvoittamana.

Vipeltävä Siili ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.


Vipeltävä Siili käsittelee rekisteröidyn oikeuksia käyttöä koskevia tietoja lakisääteisen velvoitteen perusteella. Tiedot rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tallennetaan, jotta Vipletävä Siili voi osoittaa noudattavansa yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi Vipeltävä Siili käsittelee henkilötietoja tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi lakisääteisen velvoitteen perusteella.
Vipeltävä Siili käsittelee saapuneita työhakemuksia ja niihin liittyviä henkilötietoja hakemuksen lähettäjän suostumuksella.


Käsiteltävät henkilötiedot

Vipeltävä Siili käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • yksilöinti- ja yhteystiedot
 • syntymäaika
 • tiedot palveluista ja niiden käytöstä
 • laskutustiedot
 • muut palveluiden toimittamisen edellyttämät henkilötiedot
 • sähköiset tunnistetiedot

Vipeltävä Siili saa henkilötietoja suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn huoltajalta. Huoltajan edellytetään toimittavan huollettavalleen soveltuvat tiedot henkilötietojen käsittelystä. Palvelun tilaamisen yhteydessä pakolliseksi merkityt tiedot ovat palvelun toimittamisen edellytys.


Henkilötietojen säilytysajat Vipeltävä Siili säilyttää henkilötietoja seuraavasti:
 • Tanssipalveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot: kaksi vuotta lukukauden päättymisestä
 • Tuotteiden toimittamiseen liittyvät tiedot: yksi vuosi tuotteiden tilaamisesta
 • Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika
 • Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä: kaksi vuotta
 • Työhakemukset: 2 vuotta hakemuksen lähettämisestä
 • Työntekijätiedot: 5 vuotta työsuhteen päättymisestä
 • Uutiskirjetilauksen tiedot: uutiskirjetilauksen voimassaolon ajan
 • Muita henkilötietoja Tanssila säilyttää korkeintaan kaksi vuotta.

Henkilötietojen vastaanottajatHenkilötietoja käsittelevät ne Tanssilan työntekijät, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.
Lisäksi Vipeltävä Siili luovuttaa tai siirtää henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn edellyttämissä määrin:
 • Tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat
 • Henkilöstöhallinto-, laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
 • Viranomaiset lain edellyttämänä
 • Muut Vipeltävän Siilin yhteistyökumppanit tai Vipeltävän Siilin käyttämät henkilötietojen käsittelijät

Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info(a)vipeltavasiili.fi. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Tanssila käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä tallentaa tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajaksi.