Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Pedagogiikka ja toiminta

Vipeltävän Siilin leikkikoulun pedagogiikka ja toiminta perustuu kolmeen toimintaa ohjaavaan pääarvoon: kausaaliyhteyden opettamiseen ja ymmärtämiseen, tekemisen kautta oppimisen pedagogiikkaan ja turvallisuuteen.

Kausaaliyhteys

Kausaaliyhteys, eli syyn ja seurauksen yhteys on oppimisen kulmakiviä. Vipeltävän Siilin leikkikoulun pedagogiikka ei ole vain sääntöjä tai tapoja toimia, meille kasvattajina on tärkeää, että niin vanhemmat kuin lapsetkin saavat tietää miksi toimimme tietyllä tavalla.

Lasten kanssa kausaaliyhteyttä harjoitellaan ja tuodaan näkyväksi tilanteiden ja tapahtumien sanoittamisen kautta. Kun lapsi kuulee tilanteiden sanoittamista systemaattisesti, muuttuu puhe hiljalleen hänen pään sisäiseksi puheeksi. Hän oppii itse kertomaan itselleen erilaisissa tilanteissa miksi jotain tapahtuu ja miksi tilanteeseen reagoidaan milläkin tavalla.

Kausaaliyhteyden ymmärtäminen ja oppiminen on tärkeässä asiassa myös tunteiden harjoittelun kanssa. Vuorovaikutustaidot pohjautuvat hyviin tunnetaitoihin, jotka opitaan aikuisen ja muiden lasten mallien kautta. Kun lapsi kuulee sanoitettuna erilaisia tilanteita, oppii hän samalla myös tunnetaitoja ja hänen vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat.

Kun harjoittelemme pallon heittoa koriin, opimme sen jossain vaiheessa. Jos käännämme vesilasin väärinpäin, vesi valuu pois. Jos silitämme ystävää, hän ilahtuu. Jos tönin kaveria, kaveria sattuu ja hän alkaa itkemään. Jos juoksen seinään päin, törmään seinään ja minua sattuu. Jos lähden suojatiellä juoksemaan, aikuinen pelästyy. Näiden tilanteiden sanoittaminen antaa lapselle oppia ja turvaa. Kun lapselle sanoitetaan erilaisia tilanteita ja selitetään, miksi asiat tapahtuvat, oppivat he samalla vuorovaikutustaitoja, eri tunteiden huomiointia ja tunteiden ja tekojen erittelyä.

Kun lapsi ymmärtää ja saa hyvät valmiudet tunnetaitojen käsittelyyn, on hänen helpompi tulla toimeen itsensä ja ympäröivän maailman kanssa. Uhmaikä, koulun aloitus ja uudet, erilaiset tilanteet helpottuvat, kun lapsi ymmärtää omien toimiensa ja ympäröivän maailman kausaaliyhteyksiä.

Tekemisen kautta oppiminen

Tekemisen kautta opittuna asiat jäävät mieleen. Leikkikoulussa pääsemme pienessä ryhmässä tutustumaan, kokeilemaan, ihmettelemään, luomaan ja kokemaan oikeasti erilaisia asioita. Toimintamme ei jää tekemättä sen takia, että leikkikoulussa ei ole tarpeeksi työntekijöitä, budjetti ei ole riittänyt tarvikkeisiin tai tarvikkeet ovat rikkinäisiä. Opettajamme on aina valmistellut ensiluokkaisen laadukkaan pedagogisen tuokion, jossa jokaiselle kerralle on selkeät oppimisen tavoitteet ja niihin innostavat sisällöt.

Liikunta

Vuoden aikana leikkikoulussa tutustuaan erilaisiin liikuntavälineisiin ja niiden ominaisuuksiin. Pelkästään pallojen kanssa harjoittelemme Vipeltävän Siilin opetussuunnitelman mukaisesti vierittämistä, heittoa, kiinniottamista, pomputtamista sekä pallon lyömistä, ohjaamista, potkimista ja muita lajispesifimpiä otteita. Samalla tavalla tutustumme myös muihin perusliikuntavälineisiin, mitä sisäliikunnassa on käytössä.

Kädentaidot ja taidekasvatus

Leikkikoulussa tehdään myös erilaisia kädentaitoja askarteluista kuvataiteeseen ja käsitöihin. Vuoden aikana myös muovailemme erilaisilla materiaaleilla ja valmistamme itse värejä ja teemme värikokeiluita. Vipeltävän Siilin leikkikoulussa lapset saavat maalata useita teoksia halutessaan eikä taideteosten määrää ole rajoitettu ennalta. Hienomotoriikkaa treenaamme ikäkaudelle parhaiten sopivien harjoitteiden ja taidekasvatuksen keinoin.

Musiikkia toteutamme musiikkihetkien yhteydessä, jolloin jokainen leikkikoululainen pääsee soittamaan erilaisia soittimia osana Vipeltävän Siilin orkesteria, johon jokainen leikkikoululainen kuuluu. Opimme eri tahtilajeista, erilaisista musiikeista ympäri maailman, tutustumme lastenlaulujen lisäksi myös muunlaiseen musiikkiin ja tutustumme erilaisiin soittimiin. Jokaisen oma uniikki ääni on tärkeä ja laulujen kautta harjoittelemme musiikkihetkien lisäksi myös monia erilaisia arjen taitoja pukemisesta käsien pesuun!

Kognitiiviset taidot ja tieteet

Leikkikoulussa harjoitellaan myös kognitiivisia taitoja. Lukeminen, kirjoittaminen, tieteet, matemaattinen ajattelu ovat vuorollaan valokeilassa omina oppimistuokioinaan, mutta myös mukana jokaisella leikkikoulukerralla osana muita kokonaisuuksia.

Rikas suomenkielen harjoittaminen on meille tärkeää ja päivittäin toiminnassamme on erilaisia runoja, kirjoja ja lauluja mukana arjessa. Ikätason mukaisesti lapsille opastetaan myös erilaisiin kirjoitustehtäviin ja kirjoitukseen valmistaviin tehtäviin.

Matematiikkaan tutustuminen aloitetaan kaikkien lasten kanssa jo varhain liikuntaan yhdistettynä matikkatanssina, jonka on suunnittellut varhaiskasvatuksen maisteri Iiris Salmenmaa. Matemaattisia pulmia pohditaan osana jokapäiväistä opetusta sekä erityisesti matematiikan oppimistuokioiden aikana. Leikkikoululaiset harjoittelevat matematiikan perusvalmiuksiin kuuluvia asioita, kuten lajittelua, luokittelua, järjestykseen asettamista ja muita taitoja, jotka antavat loistavat perusteet ensiluokkien matematiikan oppimiseen ja ovat perustana kaikelle muulle ylemmän tason matemaattiselle ajattelulle. Leikkikoulussa tämä kaikki harjoitellaan innostavasti leikin varjolla.

Leikkikoulussa teemme myös erilaisia tiedekokeiluita. Tieteiden oppiminen ja opettaminen on Suomessa monessa paikassa vielä lasten kengissä verrattuna useaan Euroopan maahan. Kuitenkin maailman monimuotoisuus, fysiologiset ja kemialliset ilmiöt ovat kiinnostavia jo aivan lapsuudesta alkaen. Muun muassa vedenalainen tulivuori, kellumiskokeet, omien maalausvärien valmistus ja sekoittaminen, magnettiisuuteen tutustuminen kuuluvat Vipeltävän Siilin leikkikoulun opetussuunnitelmaan. Tieteet antavat erinomaisen mahdollisuuden oppia leikin varjolla itse tehden ja tutkien.

Turvallisuus

Turvallisuus leikkikoulussa tarkoittaa turvallisen toimintaympäristön kaikkia eri osa-alueita. Toimintaympäristön fyysinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että meillä on lapsille soveltuvia tarvikkeita käytössä, tiloissamme ei ole vaarallisia aineita tai tarvikkeita lasten ulottuvissa ja toiminta on lapsilähtöisesti suunniteltua.

Toimintaympäristön sosiaalinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi saa lempeää, ystävällistä kohtelua leikkikoulun aikuisilta. Myös silloin, jos lapsi on tehnyt virheen tai toiminut jollain tavoin väärin. Emme usko jäähypenkkeihin tai lapsen eristämiseen muista lapsista ja aikuisista. Ystävällisyys ja sydämellisyys on ainoa oikea tapa korjata myös mahdollista huonoa käytöstä. Lapsi ei ole virheellinen tai huono, vaikka hänen tekemä tekonsa olisi väärä. Kausaaliyhteyden opettaminen ja syyn ja seurauksen eri tasojen avaaminen auttavat lasta ymmärtämään oikean ja väärän toiminnan eron. Lempeä suhtautuminen lapseen antaa hänelle myös tilaa kasvaa ja korjata tekemänsä ja oppia sosiaalisia taitoja turvallisessa ympäristössä. Sosiaalinen turvallisuus tarkoittaa myös sitä, että kaikkeen ikävään toimintaan puututaan ja sitä korjataan alusta alkaen. Tällöin tilanteet eivät pääse etenemään pitkälle, vaan tilanteisiin päästään heti puuttumaan.

Turvallisuutta toiminnassamme luo myös se, että toimintamme on erinomaisesti suunniteltua ja lapsille mielekästä. Kun lapset ovat sitoutuneet toimintaan ei häiritsevälle käytökselle jää tilaa tai tarvetta varastaa aikuisen huomiota. Nämä ovat lapsen osalta merkkejä siitä, että häntä ei huomioida. Pienryhmätoimnnassa, johon toimintamme perustuu, ei lasten tarvitse kilpailla huomiosta, vaan kaikki huomataan ja huomioidaan ryhmän jäseninä.

Turvallisuus tarkoittaa meille myös sitä, että jokainen perhe voi luottaa siihen, että toiminnassamme on vaitiolovelvollisuus ja jokaisen perheen yksityisyyttä suojataan.